Lấy mẫu tại nhà

Lấy mẫu xét nghiệm tại nhà giúp khách hàng chủ động tầm soát bệnh lý. Đồng thời tiết kiệm thời gian đi lại, chờ đợi kết quả với mức chi phí hợp lý.

Thông tin người phụ thuộc (người làm xét nghiệm)
Thông tin lấy mẫu